Your Cart

No tens res a la cistella

Patrimoni natural d'Alaró
L'herència patrimonial d'un municipi no solament es valora pels elements arquitectònics i culturals que atresora, indubtablement, un dels grans atractius que ens pot oferir Alaró; sinó també per la conservació d'aquest altre capital heretat que és el llegat ambiental. Tractau-lo amb respecte, perquè els alaroners no veuran bé qualsevol acte que es pugui entendre com un atac a la natura.

System • Imatge i text

Alzinar de Son Fortesa

Magnífic bosc d’alzines (Quercus ilex) on n’hi ha que voregen els 300 o 400 anys. Alguns d’aquest arbres arriben als 30 m d’alçària i 5 m de circumferència de la capçada. Aquest petit alzinar de poc més de 10.000 m2 protegit des del 2001, pertany a la possessió de Son Fortesa i s’enclava a la vorera de la carreta que va d’Alaró a Lloseta. El bosquet s’ha conservat atès que encara ara s’utilitza per engreixar i que hi pasturi la raça autòctona de porc negre. 

Uns bancs situats entre la carretera i la paret que el limita, permetran al passejant gaudir de la bellesa del paratg

Pi de Son Guitard
 
El pi de Son Guitard és un exemplar de pi blanc (Pinus halepensis) extraordinari per la seva mida i edat, conegut i estimat per la població d’Alaró. Les seves mides: 23 m d’alçària amb la capçada i 4,50 m de circumferència, i se li calcula una edat entre 250 i 300 anys. El nom li proporcionen les cases on es troba, la finca de Son Guitard. Es tracta d’un exemplar protegit i catalogat des de 1992.


System • Imatge amb peu de foto
Pi de Son Guitard

Eucaliptus de la font de sa Bastida

Es tracta d’un exemplar sa i espectacular d’un arbre forà poc habitual a les Balears, un eucaliptus (Eucaliptus globulus). Les dimensions de l’arbre se situen al voltant dels 18 m d’alçària i més de 2 m de diàmetre de tronc. Es localitza devora l’antic hort de la font de sa Bastida. La seva edat s’estima al voltant dels 100 anys.System • Text i Imatge

Lledoner de sa Bastida  

L’exemplar de lledoner (Celtis australis) que s’aixeca sobre la plaça de sa Bastida a los Damunt té un valor per ser conservat que va més enllà del fet de tractar-se d’un lledoner excepcional, també es tracta d’un element que forma part de la història viva d’Alaró: en aquest espai es reunien els prohoms del municipi a decidir sobre el futur i les accions d’Alaró. Se li suposa una edat de 200 anys, fa al voltant de    8 m d’alt i té una circumferència de 2,60 m.

System • Imatge amb peu de foto

Lledoner de sa Bastida

System • Imatge i text

Plàtans de  s’Escorxador

Conjunt de plàtans (Platanus orientalis) d’un diàmetre i alçària considerables. Es troben en terreny públic, a l’escorxador municipal reconvertit en casal de joves. Algun dels arbres supera els 25 m d’alçària amb la capçada i tenen de circumferència del tronc entre 1,65 i   3,70 m.

Om de la Casa d’Amunt

Exemplar singular d’om (Ulmus minor) d’uns 80 cm de diàmetre del tronc i 18 m d’alçada, que es presenta juntament amb altres exemplars en una petita omeda a la Casa d’Amunt, dins el llogaret des Clot d’Almadrà. Es tracta dels escassos exemples de bosquets que no han estat afectats per la grafiosi (Graphium ulmi), una plaga que està acabant amb els oms de tota Europa.

System • Imatge amb peu de foto
Om de la Casa d'Amunt

Polls, oms i plàtans de Son Fortesa

Destacat conjunt d’arbres de galeria o de ribera, molt escassos en el municipi d’Alaró: polls (Populus nigra), oms (Ulmus minor) i plàtans (Platanus orientalis) pel camí d’Orient a través de la possessió de Son Fortesa.

L’omeda va ser afectada per la grafiosi (Graphium ulmi), però ara es troba en procés de recuperació. Essent els oms uns exemplars que s’han convertit en escassos, no solament en el municipi, sinó a tota Mallorca, sembla essencial mantenir i recuperar-ne les poblacions supervivents. 

System • Text i Imatge